امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
داغ داغ (کد های جدید)
نویسنده پیام
H-khan آفلاین
از بروبچه های گل تالار
**
انجمن وبلاگ نویسان
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 74
تاریخ عضویت: Aug 2010
اعتبار: 4
ارسال: #1
داغ داغ (کد های جدید)
سایت را صفحه خانگی کنید!

کد php:
<table>
<
TD width="100%"><class=chlnk 
style
="CURSOR: hand; font-decoration: underline" 
onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.forum.yas-theme.com');" 
href="\"><font color="#FF0000">set as your home page</font> پیغام خوش آمدید در هنگام ورود به سایت

کد php:
<script language="javascript" type="text/javascript">

alert("Welcome to forum.yas-theme")

</
script

رقص متن در status bar

کد php:
<!--   www.forum.yas-theme.com -->
<!--   
DESCRIPTION:  This script will make your status message slide into place.-->

<
BODY onLoad="timerONE=window.setTimeout('slide(120,0)',20);">

<
SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

function 
slide(jumpSpaces,position) {
  var 
msg "welcome to takkhal.com"
  
var out ""
  
if (endScroll) {return false}
  for (var 
i=0i<positioni++) 
    {
out += msg.charAt(i)}
  for (
i=1;i<jumpSpaces;i++) 
    {
out += " "}
  
out += msg.charAt(position)
  
window.status out
  
if (jumpSpaces <= 1) {
    
position++
    if (
msg.charAt(position) == ' '
      {
position++ }
    
jumpSpaces 100-position
  
} else if (jumpSpaces >  3)
       {
jumpSpaces *= .75}
  else
    {
jumpSpaces--}
  if (
position != msg.length) {
    var 
cmd "slide(" jumpSpaces "," position ")";
    
scrollID window.setTimeout(cmd,5);
  } else {
    
scrolling false
    
return false 
  
}
  return 
true
}
function 
ccSetup() {
 if (
scrolling
  if (!
confirm('Re-initialize slide?'))
   return 
false 
   endScroll 
true 
   scrolling 
true 
   
var killID window.setTimeout('endScroll=false',6)
   
scrollID window.setTimeout('slide(100,0)',10)
   return 
true 
}
var 
scrollID Object
var scrolling false
var endScroll false
</SCRIPT


یک مدل ساعت عقربه دار

کد php:
<SCRIPT language=JavaScript>

fCol='444444'//face colour.
sCol='FF0000'//seconds colour.
mCol='444444'//minutes colour.
hCol='444444'//hours colour.

Ybase=30//Clock height.
Xbase=30//Clock width.


H='...';
H=H.split('');
M='....';
M=M.split('');
S='.....';
S=S.split('');
NS4=(document.layers);
NS6=(document.getElementById&&!document.all);
IE4=(document.all);
Ypos=0;
Xpos=0;
dots=12;
Split=360/dots;
if (
NS6){
for (
i=1dots+1i++){
document.write('<div id="n6Digits'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:30px;height:30px;font-family:Arial;font-size:10px;color:#'+fCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+i+'</div>');
}
for (
i=0M.lengthi++){
document.write('<div id="Ny'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#'+mCol+'"></div>');
}
for (
i=0H.lengthi++){
document.write('<div id="Nz'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#'+hCol+'"></div>');
}
for (
i=0S.lengthi++){
document.write('<div id="Nx'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#'+sCol+'"></div>');
}
}
if (
NS4){
dgts='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';
dgts=dgts.split(' ')
for (
i=0dotsi++){
document.write('<layer name=nsDigits'+i+' top=0 left=0 height=30 width=30><center><font face=Arial size=1 color='+fCol+'>'+dgts[i]+'</font></center></layer>');
}
for (
i=0M.lengthi++){
document.write('<layer name=ny'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+mCol+' clip="0,0,2,2"></layer>');
}
for (
i=0H.lengthi++){
document.write('<layer name=nz'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+hCol+' clip="0,0,2,2"></layer>');
}
for (
i=0S.lengthi++){
document.write('<layer name=nx'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+sCol+' clip="0,0,2,2"></layer>');
}
}
if (
IE4){
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (
i=1dots+1i++){
document.write('<div id="ieDigits" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:30px;height:30px;font-family:Arial;font-size:10px;color:'+fCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+i+'</div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (
i=0M.lengthi++){
document.write('<div id=y style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+mCol+'"></div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (
i=0H.lengthi++){
document.write('<div id=z style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+hCol+'"></div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (
i=0S.lengthi++){
document.write('<div id=x style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+sCol+'"></div>');
}
document.write('</div></div>')
}function 
clock(){
time = new Date ();
secs time.getSeconds();
sec = -1.57 Math.PI secs/30;
mins time.getMinutes();
min = -1.57 Math.PI mins/30;
hr time.getHours();
hrs = -1.57 Math.PI hr/Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;

if (
NS6){
Ypos=window.pageYOffset+window.innerHeight-Ybase-25;
Xpos=window.pageXOffset+window.innerWidth-Xbase-30;
for (
i=1dots+1i++){
 
document.getElementById("n6Digits"+i).style.top=Ypos-15+Ybase*Math.sin(-1.56 +*Split*Math.PI/180)
 
document.getElementById("n6Digits"+i).style.left=Xpos-15+Xbase*Math.cos(-1.56 +i*Split*Math.PI/180)
 }
for (
i=0S.lengthi++){
 
document.getElementById("Nx"+i).style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(sec);
 
document.getElementById("Nx"+i).style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(sec);
 }
for (
i=0M.lengthi++){
 
document.getElementById("Ny"+i).style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(min);
 
document.getElementById("Ny"+i).style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(min);
 }
for (
i=0H.lengthi++){
 
document.getElementById("Nz"+i).style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs);
 
document.getElementById("Nz"+i).style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs);
 }
}
if (
NS4){
Ypos=window.pageYOffset+window.innerHeight-Ybase-20;
Xpos=window.pageXOffset+window.innerWidth-Xbase-30;
for (
i=0dots; ++i){
 
document.layers["nsDigits"+i].top=Ypos-5+Ybase*Math.sin(-1.045 +i*Split*Math.PI/180)
 
document.layers["nsDigits"+i].left=Xpos-15+Xbase*Math.cos(-1.045 +i*Split*Math.PI/180)
 }
for (
i=0S.lengthi++){
 
document.layers["nx"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(sec);
 
document.layers["nx"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(sec);
 }
for (
i=0M.lengthi++){
 
document.layers["ny"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(min);
 
document.layers["ny"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(min);
 }
for (
i=0H.lengthi++){
 
document.layers["nz"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs);
 
document.layers["nz"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs);
 }
}

if (
IE4){
Ypos=document.body.scrollTop+window.document.body.clientHeight-Ybase-20;
Xpos=document.body.scrollLeft+window.document.body.clientWidth-Xbase-20;
for (
i=0dots; ++i){
 
ieDigits[i].style.pixelTop=Ypos-15+Ybase*Math.sin(-1.045 +*Split*Math.PI/180)
 
ieDigits[i].style.pixelLeft=Xpos-15+Xbase*Math.cos(-1.045 +*Split*Math.PI/180)
 }
for (
i=0S.lengthi++){
 
x[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(sec);
 
x[i].style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(sec);
 }
for (
i=0M.lengthi++){
 
y[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(min);
 
y[i].style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(min);
 }
for (
i=0H.lengthi++){
 
z[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs);
 
z[i].style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs);
 }
}
setTimeout('clock()',100);
}
clock();
www.forum.yas-theme.com-->
</
SCRIPT


تشکر یادت نره
(آخرین ویرایش در این ارسال: 12-04-2010، 11:55 AM، توسط ΨЯΘJДЙ.)
12-04-2010، 11:49 AM
ارسال‌ها پاسخ
ΨЯΘJДЙ آفلاین
.
*****
انجمن وبلاگ نویسان
ارسال‌ها: 266
موضوع‌ها: 72
تاریخ عضویت: Jul 2010
اعتبار: 2
ارسال: #2
RE: داغ داغ (کد های جدید)
قبل از همه تشکر میکنم که در ضمینه کد جاوا برای وب مستر های ایرانی کار میکنید ...!

اما چنتا پیشنهاد برای پستها بعدی شما و دوستان دارم ...!

1 - ایکاش به جای ارسال چنتا کد در یه پست،اونارو در چند پست به صورت تک تک ارسال میکردید ...!

2- کدها رو درون تگ قرار میدادید ...! (که من این کار روئ کردم براتون)

3- یه عنوان جذاب تر انتحاب میکردید ...!
موفق باشید ...!
یاد شبایی که توی انجمنا روز میکردیم بخیر ..!
دوران خیلی خوبی بود ...!
کاش بازم باید اون روزا ...! Rolleyes
12-04-2010، 12:00 PM
ارسال‌ها پاسخ


پرش به انجمن:

تخم نطفه دار /  اقامت اوکراین /  خدمات پذیرش تحصیلی /  کلینیک طب سوزنی /  طراحی سایت /  ردیاب خودرو /  اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران /  تحصیل در کانادا /  تحصیل در کانادا /  کارآفرینی در بریتیش کلمبیا /  کارآفرینی در کانادا /  دانلود آهنگ جدید /  چمن مصنوعی /  فروشگاه کتب حقوقی /  طراحی کاتالوگ /  تشریفات عروسی /  خرید گیفت کارت /  خرید میل سرور /  فلزیاب /  نوبت دهی پزشکان شیراز /  گیفت کارت ایکس باکس /  رزرو هتل /  خرید گیفت کارت /  افزایش فالوور /  سفید کردن دندان /  هزینه کاشت مو /  کرکره برقی /  شیشه نشکن /  iran tour /  کفسابی /  گیفت کارت /  تولیدی کیف /  تور /  پنل اس ام اس /  ابزار وبلاگ /  قالب میهن بلاگ /  قالب بلاگفا /  قالب وبلاگ /  آپلود عکس /  گالری عکس 
خرید vpn ساکس پیش بینی فوتبال