امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قالب تیم پیروزی
نویسنده پیام
alizare آفلاین
از بروبچه های گل تالار
**
انجمن وبلاگ نویسان
ارسال‌ها: 55
موضوع‌ها: 46
تاریخ عضویت: Sep 2011
اعتبار: 1
ارسال: #1
Wink  قالب تیم پیروزی
کد:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="fa">
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa-IR" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="PUBLIC" />
<meta http-equiv="expires" content="never" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->" />
<meta name="keywords" content="<-BlogAuthor->,<-BlogId->,<-BlogUrl->,Blog, Download, Taem Download, Download Center, Music,  software," />
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle->, <-BlogAbout->, <-BlogDescription->" />
<meta name="classification" content="Blog, Blogging, <-BlogId->" />
<meta name="page-topic" content="Blog, Blogging, <-BlogId->">
<meta name="subject" content="<-BlogTitle->">
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta name="geography" content="Iran" />
<meta name="language" content="Farsi" />
<meta name="distribution" content="Global" />
<meta name="country" content="Iran" />
<meta name="copyright" content="<-BlogAuthor->, <-BlogUrl->" />
<meta name="abstract" content="<-BlogAndPostTitle->" />
<meta name="resource-type" content="document" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount==1)  strResult="يک نظر";
    if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
  
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}

</script>

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="http://bax98.com/backend.php">

</head>
<body dir="rtl" topmargin="0" leftmargin="0" alink="#d5ae83" bgcolor="#700000" link="#000000" text="#000000" vlink="#363636">
<div style="overflow:hidden; height:1px; width:1px;"> <br/>
  <h1><-BlogId-></h1>
  <h2><-BlogAuthor-></h2>
  <h1><-BlogId-></h1>
  <h4><-BlogUrl-></h4>
  <h1><-BlogTitle-></h1>
  <h1><-BlogAndPostTitle-></h1>
  <h1><-BlogTitle-></h1>
  <-BlogAbout-> <-BlogDescription->
  <h1><a href="<-BlogUrl->"><-BlogTitle-></a></h1>
</div>

<div id="waitDiv" style="left: 40%; visibility: hidden; position: absolute; top: 50%; text-align: center;">
  <table border="0" cellpadding="6">
    <tbody>
      <tr>
        <td align="center"><b> <br>
          <img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/p.gif"><br>
          <b> <font dir="ltr" color="#000000" face="Tahoma" size="1"></font></b></b></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
<script>showWaitm('waitDiv', 1);</script>
<div align="center">
  <table dir="rtl" bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="70%">
    <tbody>
      <tr>
        <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Page_rast.gif" width="4"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Page_rast.gif" border="0" height="1" width="4"></td>
        <td><div align="center">
            <table dir="rtl" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
              <tbody>
                <tr>
                  <td style="background-image: url(http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Header_bg.gif); background-repeat: repeat-x; background-position: center top;" align="left"><!--Header Image-->
                    <img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/piroozi.jpg" border="0">
                    <!---------------->
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                      <tbody>
                        <tr>
                          <td width="5">&nbsp;</td>
                          <td><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                              <tbody>
                                <tr>
                                  <td><table id="Menu" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td width="9"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Headline_bala_rast.gif" border="0" height="41" width="9"></td>
                                          <td align="center" background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Headline_bala_vasat.gif">&nbsp;</td>
                                          <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Headline_bala_vasat.gif" width="2"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Headline_menu_break.gif" border="0" height="41" width="2"></td>
                                          <td align="center" background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Headline_bala_vasat.gif" width="125"><a href="<-BlogUrl->">صفحه اول</a></td>
                                          <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Headline_bala_vasat.gif" width="2"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Headline_menu_break.gif" border="0" height="41" width="2"></td>
                                          <td align="center" background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Headline_bala_vasat.gif" width="125"><a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو</a></td>
                                          <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Headline_bala_vasat.gif" width="2"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Headline_menu_break.gif" border="0" height="41" width="2"></td>
                                          <td align="center" background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Headline_bala_vasat.gif" width="125"><a href="javascript:void(0)">لینکستان</a></td>
                                          <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Headline_bala_vasat.gif" width="2"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Headline_menu_break.gif" border="0" height="41" width="2"></td>
                                          <td align="center" background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Headline_bala_vasat.gif" width="125"><a href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با ما</a></td>
                                          <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Headline_bala_vasat.gif" width="2"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Headline_menu_break.gif" border="0" height="41" width="2"></td>
                                          <td align="center" background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Headline_bala_vasat.gif">&nbsp;</td>
                                          <td width="9"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Headline_bala_chap.gif" border="0" height="41" width="9"></td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                  <td><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td width="9"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Headline_paeyn_rast.gif" border="0" height="25" width="9"></td>
                                          <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Headline_paeyn_vasat.gif"><table width="100%">
                                              <tbody>
                                                <tr>
                                                  <td width="230">کاربر مهمان، خوش آمديد! </td>
                                                  <td>&nbsp;</td>
                                                  <td width="250">امروز
                                                    <script>document.write(""+weekh[r]+" "+d+" "+monthh[m-1]+" "+ year+" ")</script>
                                                    &nbsp;
                                                    <script>timemessage()</script>
                                                  </td>
                                                </tr>
                                              </tbody>
                                            </table></td>
                                          <td width="9"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Headline_paeyn_chap.gif" border="0" height="25" width="9"></td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                              </tbody>
                            </table></td>
                          <td width="5">&nbsp;</td>
                        </tr>
                      </tbody>
                    </table></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign="top"><table border="0" cellpadding="3" width="100%">
                      <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="180"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
                              <tbody>
                                <tr>
                                  <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_bg.gif"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td width="15"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_rast.gif" border="0" height="15" width="15"></td>
                                          <td><span class="TableTitle">فهرست اصلی</span></td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                  <td style="border: 1px solid rgb(189, 189, 189);"><table border="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td><script language="JavaScript1.2">
newimage0 = new Image();
newimage0.src = "http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/closed.gif";
newimage1 = new Image();
newimage1.src = "http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/open.gif";
newimage2 = new Image();
newimage2.src = "http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/arrow.gif";

function Toggle(item) {
   obj=document.getElementById(item);
   visible=(obj.style.display!="none")
   key=document.getElementById("x" + item);
   if (visible) {
     obj.style.display="none";
     key.innerHTML="<img src='http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/closed.gif' align='absmiddle' border='0'>";
   } else {
      obj.style.display="block";
     key.innerHTML="<img src='http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/open.gif' align='absmiddle' border='0'>";
   }
}
</script>
                                            <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0">
                                              <tbody>
                                                <tr>
                                                  <td><table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
                                                      <tbody>
                                                        <tr>
                                                          <td width="16"><a id="xلینکهای سریع" href="javascript:Toggle('لینکهای سریع');"> <img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/open.gif" align="absmiddle" border="0"></a></td>
                                                          <td><b>لینکهای سریع</b></td>
                                                        </tr>
                                                      </tbody>
                                                    </table>
                                                    <div id="لینکهای سریع" style="margin-left: 1em;">
                                                      <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
                                                        <tbody>
                                                          <tr>
                                                            <td width="16"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/arrow.gif" align="absmiddle" border="0"></td>
                                                            <td><a href="<-BlogUrl->" title="صفحه اول" onMouseOver="self.status=' صفحه اول ';return true" onMouseOut="self.status='';return true">صفحه اول</a></td>
                                                          </tr>
                                                        </tbody>
                                                      </table>
                                                      <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
                                                        <tbody>
                                                          <tr>
                                                            <td width="16"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/arrow.gif" align="absmiddle" border="0"></td>
                                                            <td><a href="<-BlogArchiveLink->" title="آرشیو" onMouseOver="self.status=' آرشیو';return true" onMouseOut="self.status='';return true">آرشیو</a></td>
                                                          </tr>
                                                        </tbody>
                                                      </table>
                                                      <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
                                                        <tbody>
                                                          <tr>
                                                            <td width="16"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/arrow.gif" align="absmiddle" border="0"></td>
                                                            <td><a href="mailto:<-BlogEmail->" title="ایمیل" onMouseOver="self.status='ایمیل ';return true" onMouseOut="self.status='';return true">ایمیل </a></td>
                                                          </tr>
                                                        </tbody>
                                                      </table>
                                                      <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
                                                        <tbody>
                                                          <tr>
                                                            <td width="16"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/arrow.gif" align="absmiddle" border="0"></td>
                                                            <td><script language="JavaScript1.2">
    <!--
    if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") && (parseInt(navigator.appVersion) >= 4)) {
    var url="<-BlogUrl->";
    var title="<-BlogTitle->";
    document.write('<A HREF="javascript:window.ext');
    document.write('ernal.AddFavorite(url,title);" ');
    document.write('onMouseOver=" window.status=');
    document.write("' افزودن به ليست '; return true ");
    document.write('"onMouseOut=" window.status=');
    document.write("' '; return true ");
    document.write('">افزودن به ليست</a>');
  } else {
    var msg = "افزودن به ليست";
    document.write(msg);
  }
//-->
</script>
                                                            </td>
                                                          </tr>
                                                        </tbody>
                                                      </table>
                                                    </div>
                                                    <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
                                                      <tbody>
                                                        <tr>
                                                          <td width="16"><a id="xموضوعات" href="javascript:Toggle('موضوعات');"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/open.gif" align="absmiddle" border="0"></a></td>
                                                          <td><b>موضوعات</b></td>
                                                        </tr>
                                                      </tbody>
                                                    </table>
                                                    <div id="موضوعات" style="margin-left: 1em;">
                                                      <BlogCategories>
                                                        <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
                                                          <tbody>
                                                            <tr>
                                                              <td width="16"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/arrow.gif" align="absmiddle" border="0"></td>
                                                              <td><a href="<-CategoryLink->" onMouseOver="self.status=' Private Messages ';return true" onMouseOut="self.status='';return true"><-CategoryName-></a></td>
                                                            </tr>
                                                          </tbody>
                                                        </table>
                                                      </BlogCategories>
                                                    </div>
                                                    <div id="بخش خبری" style="margin-left: 1em;"> </div></td>
                                                </tr>
                                              </tbody>
                                            </table>
                                            <br>
                                            <hr noshade="noshade">
                                            <br>
                                            <center>
                                              <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                                <tbody>
                                                  <tr>
                                                    <td><form onSubmit="return findInPage(this.string.value);">
                                                        <SCRIPT language=JavaScript>
var NS4 = (document.layers);    
var IE4 = (document.all);
var win = window;    
var n   = 0;
function findInPage(str) {
var txt, i, found;
if (str == "")
return false;
if (NS4) {
if (!win.find(str))
while(win.find(str, false, true))
n++;
else
n++;
if (n == 0)
alert("Not found.");
}
if (IE4) {
txt = win.document.body.createTextRange();
for (i = 0; i <= n && (found = txt.findText(str)) != false; i++) {
txt.moveStart("character", 1);
txt.moveEnd("textedit");
}
if (found) {
txt.moveStart("character", -1);
txt.findText(str);
txt.select();
txt.scrollIntoView();
n++;
}
else {
if (n > 0) {
n = 0;
findInPage(str);
}
else
alert("!کلمه مورد نظر در وبلاگ وجود ندارد");
}
}
return false;
}
</SCRIPT>
                                                        <center>
                                                          <input onFocus="value=''" lang="en" name="string" value="Site Search" size="20" type="text"  class="txt" >
                                                        </center>
                                                      </form></td>
                                                  </tr>
                                                </tbody>
                                              </table>
                                            </center>
                                            <br>
                                          </td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                              </tbody>
                            </table>
                            <br>
                            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
                              <tbody>
                                <tr>
                                  <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_bg.gif"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td width="15"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_rast.gif" border="0" height="15" width="15"></td>
                                          <td><span class="TableTitle">آرشیو مطالب</span></td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                  <td style="border: 1px solid rgb(189, 189, 189);"><table border="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td><div style="text-align: center;">
                                              <BlogArchive> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a> <br>
                                              </BlogArchive>
                                            </div></td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                              </tbody>
                            </table>
                            <br>
                            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
                              <tbody>
                                <tr>
                                  <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_bg.gif"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td width="15"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_rast.gif" border="0" height="15" width="15"></td>
                                          <td><span class="TableTitle">لینکستان</span></td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                  <td style="border: 1px solid rgb(189, 189, 189);"><table border="0" cellpadding="2" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td><table class="row1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%">
                                              <tbody>
                                                <tr>
                                                  
                                                </tr>
                                              </tbody>
                                            </table>
                                            <table class="row1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%">
                                              <tbody>
                                                <tr>
                                                  <td class="row1" width="100%" align="center"><marquee id="mashhadteam" onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()" truespeed="" scrollamount="2" direction="up" height="150" align="middle">
                                                    <div align="center">
                                                      <BlogLinkDump><a title="<-LinkTitle-> :: <-LinkDescription->" target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a><br />
                                                      </BlogLinkDump>
                                                      <a href="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/code-2/piroozi.htm">قالب وبلاگ پیروزی</a></div>
                                                    </marquee></td>
                                                </tr>
                                              </tbody>
                                            </table>
                                            <center>
                                              <img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Blackdown.gif" style="" onMouseOver="mashhadteam.scrollDelay=25; mashhadteam.direction = 'Down'; mashhadteam.start();" onMouseOut="mashhadteam.scrollDelay=85" border="0"> <img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Blackpause.gif" style="" onMouseOver="mashhadteam.stop()" border="0"> <img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Blackup.gif" style="" onMouseOver="mashhadteam.scrollDelay=25; mashhadteam.direction = 'up'; mashhadteam.start();" onMouseOut="mashhadteam.scrollDelay=85" border="0">
                                            </center>
                                            <table class="row1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%">
                                              <tbody>
                                                <tr>
                                                  <td class="row1" align="center" width="50%"><a href="javascript:void(0)">آرشیو</a></td>
                                                  <td class="row1" align="center" width="50%"><a href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با ما</a></td>
                                                </tr>
                                                <tr> </tr>
                                              </tbody>
                                            </table></td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                              </tbody>
                            </table>
                            <br>
                            <br></td>
                          <td valign="top"><BLOGFA>
                              <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                                <tbody>
                                  <tr>
                                    <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_bg.gif"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
                                        <tbody>
                                          <tr>
                                            <td width="15"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_rast.gif" border="0" height="15" width="15"></td>
                                            <td><span class="TableTitle"><-PostTitle-></span></td>
                                          </tr>
                                        </tbody>
                                      </table></td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td style="border: 1px solid rgb(189, 189, 189);"><table border="0" width="100%">
                                        <tbody>
                                          <tr>
                                            <td><p dir="rtl"><-PostContent-></p></td>
                                          </tr>
                                        </tbody>
                                      </table></td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td style="border-left: 1px solid rgb(189, 189, 189); border-right: 1px solid rgb(189, 189, 189); border-bottom: 1px solid rgb(189, 189, 189);" bgcolor="#fdfdfd"><table width="100%">
                                        <tbody>
                                          <tr>
                                            <td width="120"><-PostAuthor-></td>
                                            <td align="center"><font class="statnews"><-PostDate-></font></td>




                                            <BlogComment>
                                              <td align="center" width="80"><span class="statnews" title="نظر بدهید!">
                                                <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
                                                </span>&nbsp;<img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/comment.gif" alt="نظر بدهید!" border="0" height="11" width="14"></td>
                                            </BlogComment>
                                            <BlogExtendedPost>
                                              <td align="center" width="90"><a target="_blank" href="<-PostLink->">ادامه </span> <img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/more.gif" alt="ادامه مطلب " border="0" height="14" width="14"></a></td>
                                            </BlogExtendedPost>
                                          </tr>
                                        </tbody>
                                      </table></td>
                                  </tr>
                                </tbody>
                              </table>
                              <br>
                            </BLOGFA>
<BlogNextAndPreviousBlock>
<div style="width:100%">
<BlogPreviousPageBlock>
<div style="width:49%;float:right;text-align:right"><a href="<-BlogPreviousPageLink->">مطالب جدیدتر</a></div>
</BlogPreviousPageBlock>
<BlogNextPageBlock>
<div style="width:49%;float:left;text-align:left"><a href="<-BlogNextPageLink->">مطالب قدیمی‌تر</a></div>
</BlogNextPageBlock>
</div>
</BlogNextAndPreviousBlock>
                            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                              <tbody>
                                <tr>
                                  <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_bg.gif"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td width="15"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_rast.gif" border="0" height="15" width="15"></td>
                                          <td><span class="TableTitle">آخرین مطالب ارسالی</span></td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                  <td style="border: 1px solid rgb(189, 189, 189);"><table border="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <BlogPreviousItems>
                                          <tr>
                                            <td><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/left.gif" align="absmiddle" border="0" hspace="10"> <a target="_blank" href="<-PostLink->"><-PostTitle-> </a> <br>
                                            </td>
                                          </tr>
                                        </BlogPreviousItems>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                              </tbody>
                            </table></td>
                          <td valign="top" width="180"><BlogProfile>
                              <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
                                <tbody>
                                  <tr>
                                    <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_bg.gif"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
                                        <tbody>
                                          <tr>
                                            <td width="15"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_rast.gif" border="0" height="15" width="15"></td>
                                            <td><span class="TableTitle">درباره وب</span></td>
                                          </tr>
                                        </tbody>
                                      </table></td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td style="border: 1px solid rgb(189, 189, 189);"><table border="0" width="100%">
                                        <tbody>
                                          <tr>
                                            <td><BlogPhoto>
                                                <div align="center"><img src="<-BlogPhotoLink->" style=" border:#000000 dashed 1px;"> </div>
                                              </BlogPhoto>
                                              <DIV style="padding-bottom:5px; padding-top:5px;"><-BlogAbout-></DIV></td>
                                          </tr>
                                        </tbody>
                                      </table></td>
                                  </tr>
                                </tbody>
                              </table>
                              <br>
                            </BlogProfile>
                            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
                              <tbody>
                                <tr>
                                  <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_bg.gif"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td width="15"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_rast.gif" border="0" height="15" width="15"></td>
                                          <td><span class="TableTitle">آمار کاربران</span></td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                  <td style="border: 1px solid rgb(189, 189, 189);"><table border="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/user.gif">&nbsp;
                                            <script language="JavaScript">
welcome_guest();
function welcome_guest() {
var thedate;
var thehour;
thedate = new Date();
thehour = thedate.getHours();
if (thehour <12)
document.write("صبح بخیر مهمان")
else if (thehour < 17)
document.write("عصر بخير ميهمان")
else
document.write("شب بخير ميهمان")
}
</script>
                                            <hr noshade="noshade">
                                            <img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/li.gif" align="absmiddle"> <a href="http://www.technorati.com/search/<-BlogUrl->?all=1">چه کسانی به ما لینک دادند؟</a><br>
                                            <hr noshade="noshade">
                                            <img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/members.gif" border="0"><u><b>نوسندگان</b></u><br>
                                            <BlogAuthors> <img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/li.gif" align="absmiddle"><b> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a> </b><br>
                                            </BlogAuthors>
                                          </td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                              </tbody>
                            </table>
                            <br>
                            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
                              <tbody>
                                <tr>
                                  <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_bg.gif"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td width="15"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_rast.gif" border="0" height="15" width="15"></td>
                                          <td><span class="TableTitle">لینک دوستان</span></td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                  <td style="border: 1px solid rgb(189, 189, 189);"><table border="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td><div style="text-align: right;">
                                              <BlogLinks> <img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/li.gif" align="absmiddle"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-> </a> <br>
                                              </BlogLinks><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/li.gif" align="absmiddle"> <a target="_blank" href="http://persiangeeg.persiangig.com/blogfa/template.htm">قالب بلاگفا</a> <br>
                                            </div></td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                              </tbody>
                            </table>
                            <br>
                            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">
                              <tbody>
                                <tr>
                                  <td background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_bg.gif"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td width="15"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Table_title_rast.gif" border="0" height="15" width="15"></td>
                                          <td><span class="TableTitle">بخش ویژه</span></td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                  <td style="border: 1px solid rgb(189, 189, 189);"><table border="0" width="100%">
                                      <tbody>
                                        <tr>
                                          <td><div style="text-align: center;"><-BlogCustomHtml-></div>
                                            <div align="center"><a href="<-BlogXmlLink->">RSS</a></div></td>
                                        </tr>
                                      </tbody>
                                    </table></td>
                                </tr>
                              </tbody>
                            </table>
                            <br></td>
                        </tr>
                      </tbody>
                    </table></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                      <tbody>
                        <tr>
                          <td width="1"><img src="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Footer_line_bg.gif" border="0" height="26" width="1"></td>
                          <td id="footmenu" align="center" background="http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/piroozi/Footer_line_bg.gif"><a href="<-BlogUrl->"> صفحه اصلي </a>&nbsp;|&nbsp; <a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو</a>&nbsp;|&nbsp; <a href="javascript:void(0)">لینکستان</a> &nbsp;|&nbsp; <a href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با ما</a> &nbsp;|&nbsp; <a href="http://persiangeeg.persiangig.com/weblog/template.htm">طراح قالب</a></td>
                        </tr>
                      </tbody>
                    </table></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td style="background-image: url(themes/MashhadTeam-lightblue/http://persiangeeg.persiangig.com/2-tarafe/Footer_bg.gif); background-repeat: repeat-x; background-position: center bottom;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                      
            </table>
          </div></td>
        </div>
</body>
</html>
09-11-2011، 08:52 AM
وب سایت ارسال‌ها پاسخ


پرش به انجمن:

دانلود آهنگ جدید ایرانی /  پلکسی گلاس و برش لیزری /  تبلت و لوازم جانبی /  تلفن نمایندگی جنرال الکتریک /  افزایش فالوور /  صندلی مبله تالار /  دانلود فیلم /  خرید گیفت کارت /  آموزش بلاک چین /  وکیل دادگستری زن /  دستگاه فشارسنج /  دانلود فیلم /  ووچر پرفکت مانی /  متخصص پوست شیراز /  فیلم طلا /  پزشکان متخصص شیراز /  Infinity Galaxy /  گیفت کارت ps4 /  سپهر360 :بلیت هواپیما /  خرید گیفت کارت /  خرید میل سرور /  نوبت دهی پزشکان شیراز /  خرید گیفت کارت /  افزایش فالوور /  سفید کردن دندان /  هزینه کاشت مو /  شیشه نشکن /  کرکره اتوماتیک /  iran tour /  گیفت کارت /  تور /  پنل اس ام اس /  ابزار وبلاگ /  قالب میهن بلاگ /  قالب بلاگفا /  قالب وبلاگ /  آپلود عکس /  گالری عکس 
خرید vpn ساکس بازی انفجار crash game پیش بینی فوتبال