امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نور افشانی
نویسنده پیام
H-khan آفلاین
از بروبچه های گل تالار
**
انجمن وبلاگ نویسان
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 74
تاریخ عضویت: Aug 2010
اعتبار: 4
ارسال: #1
نور افشانی
کد:
<!-- ONE STEP TO INSTALL FIREWORKS:

  1.  Copy the coding into the BODY of your HTML document  -->

<!-- STEP ONE: Paste this code into the BODY of your HTML document  -->

<base target="_blank">

<BODY bgcolor="#000000">

<layer name="a0" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ffffff" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a1" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#fff000" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a2" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ffa000" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a3" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ff00ff" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a4" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#00ff00" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a5" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ff00ff" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a6" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ff0000" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a7" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ffffff" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a8" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#fff000" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a9" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ffa000" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a10" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ff00ff" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a11" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#00ff00" clip="0,0,2,2"></layer>
<layer name="a12" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#0000ff" clip="0,0,2,2"></layer>
<layer name="a13" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ff0000" clip="0,0,2,2"></layer>
<div id="starsDiv" style="position:absolute;top:0px;left:0px">
<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#ffffff;font-size:2px"></div>
<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#fff000;font-size:1px"></div>
<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ffa000;font-size:1px"></div>
<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ff00ff;font-size:1px"></div>
<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#00ff00;font-size:1px"></div>
<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#0000ff;font-size:1px"></div>
<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#FF0000;font-size:1px"></div>
<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ffffff;font-size:1px"></div>
<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#fff000;font-size:1px"></div>
<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ffa000;font-size:1px"></div>
<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ff00ff;font-size:1px"></div>
<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#ff00ff;font-size:2px"></div>
<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#0000ff;font-size:1px"></div>
<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#FF0000;font-size:1px"></div>
</div>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original:  Kurt Grigg (kurt.grigg@virgin.net) -->
<!-- Web Site:  http://freespace.virgin.net/kurt.grigg -->

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->

<!-- Begin
var Clrs = new Array(9);
Clrs[0] = 'ff0000';
Clrs[1] = '00ff00';
Clrs[2] = '000aff';
Clrs[3] = 'ff00ff';
Clrs[4] = 'ffa500';
Clrs[5] = 'ffff00';
Clrs[6] = '00ff00';
Clrs[7] = 'ffffff';
Clrs[8] = 'fffff0';
var sClrs = new Array(5);
sClrs[0] = 'ffa500';
sClrs[1] = '55ff66';
sClrs[2] = 'AC9DFC';
sClrs[3] = 'fff000';
sClrs[4] = 'fffff0';
var yBase;
var xBase;
var step;
var currStep = 0;
var Xpos = 1;
var Ypos = 1;
var initialStarColor = 'ffa000';
var Mtop = 250;
var Mleft = 250;
function Fireworks() {
if (document.all) {
yBase = window.document.body.offsetHeight / 3;
xBase = window.document.body.offsetWidth / 8;
}
else if (document.layers) {
yBase = window.innerHeight / 3;
xBase = window.innerWidth / 8;
}
if (document.all) {
step = 5;
for ( i = 0 ; i < starsDiv.all.length ; i++ ) {
for (ai = 0; ai < Clrs.length; ai++) {
var c = Math.round(Math.random()*[ai]);
}
if (currStep < 90)
starsDiv.all[i].style.background=initialStarColor;
if (currStep > 90)
starsDiv.all[i].style.background=Clrs[c];
starsDiv.all[i].style.top = Mtop + yBase*Math.sin((currStep+i*5)/3)*Math.sin(550+currStep/100)
starsDiv.all[i].style.left = Mleft + yBase*Math.cos((currStep+i*5)/3)*Math.sin(550+currStep/100)
   }
}
else if (document.layers) {
step = 5;
for ( j = 0 ; j < 14 ; j++ ) { //number of NS layers!
var templayer = "a"+j;
for (ai = 0; ai < Clrs.length; ai++) {
var c = Math.round(Math.random()*[ai]);
}
if (currStep < 90)
document.layers[templayer].bgColor=initialStarColor;
if (currStep > 90)
document.layers[templayer].bgColor=Clrs[c];
document.layers[templayer].top = Mtop + yBase*Math.sin((currStep+j*5)/3)*Math.sin(550+currStep/100)
document.layers[templayer].left = Mleft + yBase*Math.cos((currStep+j*5)/3)*Math.sin(550+currStep/100)
   }
}
currStep+= step;
T=setTimeout("Fireworks()",5);
if (currStep == 220) {
currStep = -10;
for (n = 0; n < sClrs.length; n++) {
var k = Math.round(Math.random()*n);
}
initialStarColor = sClrs[k];
if (document.all) {
Dtop = window.document.body.clientHeight - 250;
Dleft = xBase * 3.5;
Mtop = Math.round(Math.random()*Dtop);
Mleft = Math.round(Math.random()*Dleft);
document.all.starsDiv.style.top = Mtop+document.body.scrollTop;
document.all.starsDiv.style.left = Mleft+document.body.scrollLeft;
}
else if (document.layers) {
Dleft = window.innerWidth - 100;
Dtop = window.innerHeight - 100;
Mtop = Math.round(Math.random()*Dtop+window.pageYOffset);
Mleft = Math.round(Math.random()*Dleft+window.pageXOffset);
document.layers[templayer].top = Mtop;
document.layers[templayer].left = Mleft;
}
if ((Mtop < 20) || (Mleft < 20)) {
Mtop += 90;
Mleft += 90;
      }
   }
}
Fireworks();
//  End -->
</script>

<p>
<p><!-- TWO STEPS TO INSTALL FIREWORKS 2:  1.  Copy the coding into the HEAD of your HTML document

  2.  Add the last code into the BODY of your HTML document  --><!-- STEP ONE: Paste this code into the HEAD of your HTML document  --><HEAD><!-- This script and many more are available free online at -->

<!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->

<!-- Original:  Jacco IJzerman (j.ijzerman1@chello.nl ) -->

<!-- Web Site:  http://variomatic.quickhost.nl --><!--[if IE ]>

<style type="text/css">

body { overflow: hidden; }

v\:* { behavior: url(#default#VML); }

</style>

<![endif]-->

</HEAD><!-- STEP TWO: Copy this code into the BODY of your HTML document  --><BODY bgcolor="#000000"><!-- This script and many more are available free online at -->

<!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->

<!-- Original:  Jacco IJzerman (j.ijzerman1@chello.nl ) -->

<!-- Web Site:  http://variomatic.quickhost.nl --><!--[if IE ]>

<script language="JavaScript">colors = new Array();// Define your own color combinations

colors[0] = new Array('yellow', 'lime');

colors[1] = new Array('silver', 'green')

colors[2] = new Array('silver', 'blue');

colors[3] = new Array('silver', 'purple');

colors[4] = new Array('purple', 'white');

colors[5] = new Array('blue', 'silver');

colors[6] = new Array('red', 'fuchsia');

colors[7] = new Array('yellow', 'red');// Define the maximum number of fire arrows

maximum = 1000;vmlobj='';

for(i = 0; i < 12; i++){  

vmlobj += '<div id="ster'+i+'" style="position:absolute; left:-50px; top-50px; visibility:hidden; z-index:50;">';

vmlobj += '<v:shape style="width:15px; height:15px;" fillcolor="yellow" coordorigin="0,0" coordsize="200 200">';

vmlobj += '<v:path v="m 8,65 l 72,65, 92,11, 112,65, 174,65, 122,100, 142,155,92,121, 42,155, 60,100 x e"/>';

vmlobj += '<v:stroke on="false" /></v:shape></div>';

}

document.write(vmlobj); vmlobj = null;aantal = 0;function begin()

{

try {

if(aantal == maximum){ return;}

kleurschema = Math.floor(Math.random() * colors.length);

posLinks = Math.floor(Math.random() * (document.body.clientWidth - 180));

posLinks = (posLinks < 170)? 170: posLinks;

posBoven = Math.floor(Math.random() * (document.body.clientHeight - 180));

posBoven = (posBoven < 170)? 170: posBoven;

straal = 0; uiteen = true; teller = 1; flikkereffect = false;

for(var i = 0; i < 12; i++){

document.getElementsByTagName('shape')[i].setAttribute('fillcolor', colors[kleurschema][0]);

document.getElementById('ster'+i).style.visibility = 'hidden'; // 5.0 fix

document.getElementById('ster'+i).style.left = posLinks;

document.getElementById('ster'+i).style.top = posBoven;

}

document.getElementById('ster0').style.top = (document.body.clientHeight - 20);

document.getElementById('ster0').style.visibility = 'visible';

omhoog();

} catch(e){}

}function omhoog()

{

try {

  positie = parseInt(document.getElementById('ster0').style.top);

  if(positie > posBoven){

  document.getElementById('ster0').style.top = (positie - 25);

  setTimeout('omhoog()', 50);

  } else {

   for(i = 1; i < 12; i++){

   document.getElementById('ster'+i).style.top = positie;

   document.getElementById('ster'+i).style.visibility = 'visible';

   }  

  uiteenspatten();

  }

} catch(e){}

}function uiteenspatten()

{

try {

if(straal > 120 && straal % 10 == 0){

flikkereffect = true;

teller = (teller == colors[kleurschema].length)? 0: (teller+1);

}

for(var i = 0; i < 12; i++){

var hoek = i * 30;

var piHoek = Math.PI - Math.PI / 180 * hoek;

var links = posLinks + Math.round(straal * Math.sin(piHoek));

var boven = positie + Math.round(straal * Math.cos(piHoek));

document.getElementById('ster'+i).style.left = links;

document.getElementById('ster'+i).style.top = boven;

  if(flikkereffect){

  document.getElementsByTagName('shape')[i].setAttribute('fillcolor', colors[kleurschema][teller]);

  }

}

if(straal < 160 && uiteen){

straal += (straal < 120)? 10: 5;

setTimeout('uiteenspatten()', 50);

}

else if(straal > 120){

uiteen = false; straal -= 5;

setTimeout('uiteenspatten()', 50);

}

else if(straal <= 120){

  for(var i = 0; i < 12; i++){

  document.getElementById('ster'+i).style.visibility = 'hidden';

  }

aantal++;

setTimeout('begin()', 500);

}

} catch(e) {}

}window.onload=begin;</script>

<![endif]-->
تشکر یادت نره
01-22-2011، 06:42 AM
ارسال‌ها پاسخ
muiacir آفلاین
از بروبچه های گل تالار
**
انجمن وبلاگ نویسان
ارسال‌ها: 174
موضوع‌ها: 69
تاریخ عضویت: Dec 2010
اعتبار: 1
ارسال: #2
RE: نور افشانی
امیدوارم آقا مسعود یه فکری به حال این کدهای زیبا ساز وبلاگ بکنند...
آخه این طوری که هر کدی در یه تاپیکی باشه واقعا بازدید کننده سردرگم میشه...
اگه میشه یه تاپیکی باز بشه با نام کدهای زیبا ساز وبلاگ که این کدها رو همه رو اونجا قرار بدیم....
01-27-2011، 07:23 PM
ارسال‌ها پاسخ


پرش به انجمن:

تخم نطفه دار /  اقامت اوکراین /  خدمات پذیرش تحصیلی /  کلینیک طب سوزنی /  طراحی سایت /  ردیاب خودرو /  اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران /  تحصیل در کانادا /  تحصیل در کانادا /  کارآفرینی در بریتیش کلمبیا /  کارآفرینی در کانادا /  دانلود آهنگ جدید /  چمن مصنوعی /  فروشگاه کتب حقوقی /  طراحی کاتالوگ /  تشریفات عروسی /  خرید گیفت کارت /  خرید میل سرور /  فلزیاب /  نوبت دهی پزشکان شیراز /  گیفت کارت ایکس باکس /  رزرو هتل /  خرید گیفت کارت /  افزایش فالوور /  سفید کردن دندان /  هزینه کاشت مو /  کرکره برقی /  شیشه نشکن /  iran tour /  کفسابی /  گیفت کارت /  تولیدی کیف /  تور /  پنل اس ام اس /  ابزار وبلاگ /  قالب میهن بلاگ /  قالب بلاگفا /  قالب وبلاگ /  آپلود عکس /  گالری عکس 
خرید vpn ساکس پیش بینی فوتبال